Activitats

SELECT * FROM activitats where Data>Date_add(curdate(), INTERVAL -31 DAY) order by Data;
No heu tingut sort, no hi ha cap activitat