Monogràfic d′Iniciació a la Muntanya Hivernal

Dissabte i diumenge, organitzat conjuntament amb Centre Excursionista Puigcastellar

Data: dissabte 30 de març de 2019


Monogràfic d'Iniciació a la Muntanya Hivernal
Del 26 de març al 2 d’abril 2019.-
Activitat formativa organitzada conjuntament:

Objectius

Dotar a l’alumne d’uns coneixements bàsics que li permetin realitzar activitats de baixa dificultat en un entorn d’alta muntanya amb neu, utilitzant piolet i grampons.

Programa:Material necessari que ha de portar l’alumne

Casc, botes impermeables i rígides (Gore-tex, pell o similar), grampons, piolet, bastons, polaines i vestimenta adequada per a realitzar una activitat hivernal, a més de guants, gorro, ulleres de sol, crema solar, etc... (preveure recanvis)

Organització

La sessió de presentació/Teòrica i Cloenda es realitzaran de 8 a 9:30 del vespre alternativament als locals dels Centres organitzadors. S’informarà puntualment en quin Centre es farà cadascuna.

La sortida de pràctiques serà a un lloc per determinar i dependrà de les condicions de neu del moment. Es pernoctarà a un refugi o alberg de muntanya. Els desplaçaments així com el cost que es derivi de l’allotjament i manutenció aniran a càrrec dels participants.

Preu.

Socis: 40 €. 
No Socis: 50 €.

Aquest preu inclou: Sessions teòriques i pràctiques així com el material col·lectiu necessari per a la realització del curs. El preu no inclou les despeses de transport, allotjament i alimentació que es derivin de la sortida de pràctiques.  
Els inscrits que no comptin amb la llicència federativa (tipus C) de l’any en curs hauran d’assumir el cost d’una assegurança temporal de la FEEC (llicència temporal) que serà tramitada per l’organització del curs. (5,40 € )

Inscripció

Fins al 26 de març 2019 . A les Secretaries dels Centres on trobareu fulls d’inscripció.
Les places són limitades a 12 i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
El mínim d’inscrits per a la realització del curs serà de 6 persones. 

Normes d’organització

Podran inscriure’s totes aquelles persones que tinguin 18 anys complerts o més. És imprescindible l’assistència a les classes teòriques per anar a les sortides pràctiques. 
La Direcció del curs es reserva el dret a canviar el programa si les condicions meteorològiques ho aconsellen.

Els instructors estan titulats per l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (FEEC)
Josep Montes i Cèsar Armengod.-